Algemene informatie

Belangrijk !

Algemene informatie :

Omdat ik principieel onafhankelijk van de zorgverzekeringen werk, heb ik geen contracten afgesloten. Dit betekent dat ik de kosten bij u in rekening breng (na 365 dagen of eerder, na afronding van de behandeling) en u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling. U kunt de rekening declareren bij uw ziektekostenverzekering. De zogenaamde restitutiepolissen vergoeden meestal 100% van de kosten. Raadpleeg daarom uw verzekering over welke percentages zij aan u vergoeden. Mijn praktijk voldoet aan alle door de verzekeraars gestelde eisen (zoals de Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen zorg en visitatie door de LVVP).

Zie voor informatie over contractvrij werken, tips t.a.v. vergoedingen en een actueel overzicht van de restitutie polissen op de websites: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nl

Uitleg over de verschillen in en misverstanden over de verschillende polissen kunt u ook nalezen door op het onderstaande artikel te klikken:

3 misverstanden over de zorgverzekering die je geld kunnen kosten als je niet oplet

NB: Advies ten aanzien van het afsluiten van ziektekosten verzekering per 1 januari:

Een keer per jaar bestaat de mogelijkheid om uw polis aan te passen of te veranderen van verzekeraar. Wij adviseren u om een restitutie polis af te sluiten: het prijsverschil is heel klein en de voordelen zijn groot! De belangrijkste consequentie is dat u in het vervolg vrij bent in uw keuze voor een arts /therapeut of instelling. Op www.zorgvoorkwaliteit.nl en www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u heldere informatie en tips.