Vergoedingen door verzekering

Behandeling binnen de B-GGZ of de S-GGZ:

In principe* worden psychologische behandelingen (binnen de Basis-GGZ en de Specialistische GGZ) vergoed vanuit de basisverzekering. Het jaarlijks eigen risico voor ziektekosten is  € 385,-  U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Voor vaststelling van de hoogte van de tarieven van behandeling binnen de B-GGZ, de S-GGZ en t.a.v. de niet declarabele  zorg (OZP), ben ik gehouden aan de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), zie  www.NZA.nl

De tarieven zijn afhankelijk van de categorie en het totaal aantal besteedde minuten (in een jaar) aan de behandeling. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZA (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/)

Onverzekerd Product:

Sommige klachten/behandelingen vallen onder ‘niet-declarabele zorg’, zoals bijvoorbeeld relatietherapie, aanpassingsstoornissen, rouw, werkproblemen. Hiervoor wordt de term Onverzekerd Zorg Product (OZP) gebruikt.  U kan zich voor deze zorg wel aanmelden maar het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of u een klein deel hiervan vergoed krijgt. U krijgt in dit geval per maand een rekening van mij.

Het wettelijk door de NZA vastgestelde tarief voor het ‘Onverzekerd Zorg Produkt’ (OZP/OVP) is per 1-1-2021 verhoogd naar  € 114,41  per consult (= 45 minuten sessie + 15 minuten administratietijd.)

In mijn praktijk worden de door de NZA vastgestelde tarieven zowel voor de B-GGZ, de S-GGZ als de niet-declarabele zorg (OZP), in rekening gebracht.

 

 

*De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. I.g.v. een restitutie polis wordt meestal 100 % vergoed. Indien u geen restitutiepolis heeft wordt er in de praktijk vaak +/- 65% vergoed. Informeer hierover bij uw verzekeraar. (zie tabblad: algemene informatie)